Inspector școlar general Cristian Nicula: Cu siguranță, e nevoie și de implicarea şcolilor în programul „Curățăm România”!

Inspectorul şcolar judeţean Cristian Nicula a făcut un apel către directorii instituţiilor de învăţământ din Bistriţa-Năsăud prin care a transmis ca acţiunile de ecologizare derulate la nivelul şcolilor să fie coroborate cu cele ale autorităţilor şcolare.
„Dacă în perioada următoare aveţi în vedere acţiuni de ecologizare, vă rog să luaţi legătura cu primarii pentru a vă pune la dispoziţie materialele necesare. Există un Ghid de finanţare pentru decontarea cheltuielilor efectuate de către UAT-uri. Se pot deconta materialele necesare activităţii de ecologizare. Se pot deconta chiar ţi cheltuielile cu masa voluntarilor. Aici găsiâi ghidul de finanţare https://www.afm.ro/curatam_romania_ghid.php. Cu siguranţă este nevoie şi de implicarea noastră! O putem face si prin conştientizarea comunităţii în care activăm că este nevoie să menţinem curat mediul înconjurator. Contez pe implicarea dumneavoastră. Mulţumesc!”, a transmis şeful IŞJ BN, Cristian Nicula.
Ordinul nr. 710 din 1 aprilie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri prevede etapele Programului, organizarea sesiunilor de finanţare, cuantumul finanţării. Sunt solicitanţi eligibili unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, subdiviziunile administrativ-teritoriale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
Sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deşeuri (plastic, metal, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii şi acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor de pe raza teritorială a UAT/ADI. Beneficiarii finanţării pot coopta voluntari din comunităţile locale, inclusiv din rândul instituţiilor publice, unităţilor de învăţământ, operatorilor economici şi/sau puşi la dispoziţie de ONG-uri; de asemenea, solicitanţii pot încheia parteneriate cu entităţile menţionate în scopul facilitării activităţilor specifice.
Solicitanții vor transmite dosarele de înscriere pe e-mail la adresa curatamromania@afm.ro, până cel târziu la data de 06 iunie 2022.
Ghidul de finanțare a Programului Curățăm România și Instrucțiunile de înscriere în program pot fi consultate pe site-ul Administrației Fondului pentru
Mediu, la secțiunea Programe de finanțare.

error: Content is protected !!