Liceul Tehnologic Lechința, proiect Erasmus+ Sănătate și respect pentru natură – legumicultura și viticultura în Europa

Liceul Tehnologic Lechința, proiect Erasmus+ Sănătate și respect pentru natură – legumicultura și viticultura în Europa | Răsunetul (rasunetul.ro)

Proiectul Erasmus+ Sănătate și respect pentru naură – legumicultura și viticultura în Europa, cu numărul 2021-1-RO01-KA122-VET-000016292 Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training, a fost aprobat în anul 2021, și are ca termen de finalizare data de 24 noiembrie 2022.

Cuprinde două mobilități, prima în Mersin, Turcia, unde elevii desfășoară practică în legumicultură bio (mai 2022), iar a doua în Barcelos, Portugalia, tema fiind de această dată viticultura (iunie-iulie 2022).

Având în vedere importanța tot mai crescută a producției de alimente, în special fructe și legume bio, și având în vedere că viticultura este principala activitate în regiunea noastră, în calitate de liceu tehnologic, scopul nostru este de a lansa pe piața muncii absolvenți cu competențe profesionale la standarde Europene.          Proiectul a fost creat în scopul dezvoltării profesionale a elevilor de la specializările de Horticultură și Viticultură, astfel încât prin efectuarea practicii profesionale obligatorii elevii să aibă mai multe șanse de angajare atât în țară cât și în străinătate. Am aplicat pentru un astfel de proiect deoarece considerăm că prin mijloacele de care instituția noastră dispune în acest moment nu reușim să satisfacem toate nevoile profesionale ale elevilor, în special găsirea unor ferme de legume bio și a plantațiilor viticole la standarde Europene. Acest proiect va contribui și la internaționalizarea instituției noastre care se află într-o zonă rurală izolată.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

1.Dezvoltarea abilităților profesionale ale elevilor din clasele cu profil agricol prin efectuarea practicii obligatorii în unități europene, astfel încât să crească oportunitățile lor de angajare.

Obiectivul stabilit este corelat în mod direct cu nevoia de dezvoltare a abilităților profesionale a elevilor, nevoie care provine din insuficiența de natură tehnologică, profesională și științifică a unităților cu care școala colaborează. Lipsa de pregătire profesională adecvată a absolvenților va fi completată de către practica făcută în afara țării, astfel încât elevii să obțină abilități la standarde europene în domeniul viticulturii și a legumiculturii. Un stagiu de practică în străinătate le va oferi elevilor oportunitatea de a realiza că meseria pentru care se pregătesc se poate realiza și la standarde europene, este o meserie căutată și de mare importanță mai ales pentru sustenabilitatea producției de legume bio. Prin stabilirea acestui obiectiv am avut în vedere și pregătirea elevilor pentru a răspunde cerințele unităților agricole și mărirea considerabilă a șanselor de angajare ca muncitori calificați atât în țară cât și în străinătate.

2.Înțelegerea din partea elevilor a importanței și avantajele asupra mediului și asupra consumatorului a agriculturii bio și executarea de lucrări agricole necesare acestor culturi.

Obiectivul formulat vine în sprijinul nevoii elevilor de a înțelege importanța agriculturii bio în Europa, impactul asupra mediului și beneficiile asupra consumatorilor. De asemenea obiectivul este stabilit având în vedere lipsa de experiență a elevilor în privința lucrărilor practice la creșterea legumelor în sistem bio.

3.Să dezvolte curicula de practică profesională e elevilor de la profilul agricol în concordanță cu dezvoltările tehnologice și ale direcțiilor sectorului agricol și viticol, în special culturile bio.

Obiectivul stabilit are în vedere principala nevoie de diversificare, de modernizare și adaptare a curiculei de practică școlară. Această nevoie este determinată de lipsa de unități de practică moderne, de tematicile de practică tradiționale și care nu sunt în tandem cu dezvoltările și tendințele din sectorul de legumicultură și viticultură. De aceea școala își propune să introducă tematica culturilor bio în curicula optională a școlii și să găsească unități de practică adecvate acesteia.

4.Dezvoltarea abilităților profesionale ale elevilor de la acest profil prin îmbunătățirea abilităților de comunicare într-o limbă străină și folosirea vocabularului de specialitate în mod adecvat.

Nevoia de internaționalizare a instituției și nevoile elevilor de a fi competenți să lucreze atât în țară cât și în uniunea Europeană va fi îndeplinită prin atingerea acestui obiectiv, deoarece fără a cunoaște o limbă străină, fară a putea comunica, elevii nu vor fi capabili să se dezvolte profesional și să își găsească locuri de muncă adecvate. Trăind într-o societate globală, limbile străine, și în special termenii tehnici de specialitate din domeniul agricol, sunt absolut necesare în orice stadiu al dezvoltării profesionale, începând cu crearea unui CV, căutarea unui loc de muncă, interviul de angajare și mai apoi în munca efectivă.

5.Scoaterea elevilor din izolarea rurală prin posibilitatea de a cunoaște îndeaproape diversitatea din țările și culturile europene, iar în acest mod să se dezvolte personal și să devină mai toleranți.

Obiectivul propus vine în sprijinul nevoii de deschidere a elevilor spre diversitatea culturală europeană, datorită izolării în mediul rural și a posibilităților financiare foarte reduse. Doar prin contactul direct cu alte persoane din țările europene, elevii vor putea să cunoască îndeaproape alte culturi și să tolereze diferențele dintre ei și ceilalți, dar și să simtă că au elemente în comun cu cetățenii țărilor gazdă. În acest fel elevii vor respecta diferențele dintre ei și ceilalți, dar se vor simți integrați prin ceea ce au în comun.

Prima moblitate se desfășoară în Mersin, Turcia, în perioada 1-21 mai 2022, cu un grup de 10 elevi din clasa a XII-a și un cadru didactic însoțitor. Practica se desfășoară la İMS TARIMSAL ÜRETİM MÜHENDİSLİK GIDA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED  ŞİRKETİ, având ca tutore de practică de directorul acestei companii, domnul inginer agronom Ibrahim ARICI.

Zilnic elevii vizitează sere diverse, în care lucrează alături de ceilalți angajați, sub atenta supraveghere a tutorelui de practică.

În timpul liber, elevii au parte de un program cultural extrem de diversificat, care cuprinde excursii și vizite în împrejurimi. Pe lângă faptul că au intrat în contact cu o cultură diferită de cea țării noastre, au ocazia să își îmbunătățească și cunoștințele de limbă engleză, dar fac și primii pași în învățarea unei noi limbi, limba turcă.

Prin participarea în acest proiect, urmărim să obținem următoarele rezultate:

– o modernizare și internaționalizare a instituției noastre, și o creștere a capacității de a derula proiecte la nivel European,

– dezvoltarea abilităților profesionale ale elevilor în sectorul culturilor bio și pe plantațiile viticole,

– creșterea șanselor de angajare a absolvenților școlii noastre,

– acumularea de cunoștințe teoretice despre temele abordate în proiect care să susțină lucrările practice ale elevilor,

– specializarea elevilor în executarea lucrărilor necesare aceste două domenii (legumicultură bio și viticultură),

– dezvoltarea abilităților de comunicare într-o limbă străină, în special comunicarea la locul de muncă într-un mediu multicultural,

– dezvoltarea abilităților de muncă în echipă – creșterea nivelului de acceptare și toleranță față de alte naționalități, etnii și culturi prin munca în echipe multinaționale.

Prof. Dr. Baciu Oana Raluca, Director Liceul Tehnologic Lechința

error: Content is protected !!