Stagii de pregătire practică în Spania şi Portugalia, prin intermediul proiectelor ERASMUS+ pentru zeci de elevi ai Liceului Tehnologic Agricol Bistriţa

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița  a  implementat în  anul școlar 2021-2022 două proiecte Erasmus +  prin intermediul cărora 58 de elevi au efectuat stagii de pregătire practică în Portugalia și Spania.

Cele două proiecte Erasmus+ ”Fomare profesionala VET pentru AGROCARIERE de success,,-2019-1-RO01-KA102-061540  și „Formare  VET la standarde europene pentru brutar și zootehnist„-2020-1-RO01-KA102-078486  sunt o șansă pentru dobândirea de către  elevii participanți a unei experiențe profesionale în condiții reale de muncă în companii europene,specializate în domeniul pentru care ei se pregătesc.Învață să relaționeze cu echipa de lucru,își dezvoltă limbajul de specialitate dar și abilitățile de a comunica într-o limbă străină.

Participanții la aceste proiecte au parcurs 90 ore (3 săptămâni) de pregătire practică de specialitate  în vederea dobândirii unor cunoștințe,abilități și competențe specifice specializării:Tehnican analiza produselor alimentare, Tehnician veterinar, Brutar patiser-preparator produse făinoase și Horticultor.

Derularea acestor proiecte a fost posibilă datorită parteneriatului încheiat între:

1. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița (organizatie de trimitere), organizațiile de primire: Camara MunicipaL de SetúbaL, Malo Tojo Estates, Jeronimo Martins Distribuição Alimentar și Consue Portugal(organizație intermediară) pentru  cei 28 elevi ai liceului care au desfășurat practica în Setubal,Portugalia

2.Liceul Tehnologic Agricol Bistrița (organizatie de trimitere), organizațiile de primire PANADERÍA LA GRACIA DE DIOS, DIEGO FERNANDEZ GARCIA E HIJOS SL (LOS ARTESANOS DE GRANADA), G.E.M.A S.L. (Granada Es Medio Ambiente)și  MEP Europroject SL Granada (organizație intermediară) pentru 30 de elevi care au desfășurat practica în Granada,Spania 

Cu adevărat o experiență de învățare, cu activități practice,cursuri de limba portugheză și engleză și un program cultural pe măsură .

error: Content is protected !!