Evocări, expoziţii, la Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa, de Ziua Eroilor

Evocări, expoziţii, la Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa, de Ziua Eroilor | Răsunetul (rasunetul.ro)

La Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa au fost evocați eroii, martirii, mărturisitorii, sfinții care au apărat, mulți, cu sacrificiul familiei, a celor dragi sau a priei vieți, valorile creștine, culturale, naționale ale poporului român! Domnul profesor Uilăcan Iosif adus aminte personalitățile județului care, prin eroismul lor, au contribuit la Marea Unire, la susținerea învățământului românesc prin școlile confesionale: Gavril Tripon, Alexandru Silași, Vasiliu Groze, Petre Rusu.
De asemenea, au fost amintite milioanele de jertfe în vieți omenești aduse de români, marea majoritate țărani, care au murit pentru țară în cele două războaie mondiale, precum și jertfa din închisorile comuniste adusă de membrii tuturor confesiunilor, a episcopilor greco-catolici, a maicilor și călugărilor ortodocși care nu s-au lepădat de credința lor strămoșească, chiar cu prețul pierderii libertății și vieții!
În miniexpoziția realizată în școală au fost prezentate imagini cu veterani de război, cu monumente dedicate eroilor, cu lucrările premiate (și apoi publicate) la Concursul „Eroul din familia/localitatea mea”, lucrări aparținând elevelor Vișan Laura Izabela și Suto Andreea Estera Karina, coordonate de doamnele profesoare Rebrean Cristina și Vultur Laura Mariana.
În aceste lucrări pot fi descoperite trăsăturile principale ale eroului, trăsături ce pot fi modele pentru dezvoltarea armonioasă a caracterului tinerilor de astăzi: unicitatea personalității, altruismul, puterea de sacrificiu, călăuzirea în viață după principii morale înalte, smerenia, decența și hărnicia, aspirațiile culturale și spirituale care transcend istoria, respectarea și promovarea valorilor naționale. Această activitate a fost realizată cu sprijinul elevei Suto Andreea Estera Karina și a doamnei profesor Vultur Laura-Mariana.

Director,
Prof. Cristina Rebrean

error: Content is protected !!