ARTA DECORATIVĂ – PAS SPRE INTEGRARE – EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ LA CSEI 1 BISTRIȚA

https://rasunetul.ro/arta-decorativa-pas-spre-integrare-exemplu-de-buna-practica-la-csei-1-bistrita

 Proiectul ”Arta decorativă – pas spre integrare”desfășurat la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița, în perioada 2020 – 2022, proiect co – finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, a urmărit dezvoltarea abilităţilor social – artistice şi comunicative necesare în conturarea unei personalităţi sănătoase a copiilor cu cerinţe educative speciale, în vederea unei inserţii ulterioare sociale mult mai facile, prin metode complementare activitivităților de terapie educațională complexă și integrată.

      Grupul țintă al proiectului a fost format din tineri cu  deficiențe mintale, permițându-se astfel accesul la activități creative, la familiarizarea cu elemente specifice artei decorative, pentru întărirea sentimentelor de apartenență la solidaritate și  prietenie, sentimente care să- i ajute la integrarea lor socială, la dezvoltarea și valorificarea acelor aptitudini care le vor servi în viitor.

     Tehnicile diferite abordate în atelierele de lucru propuse, respectiv:  ”Cunoaștem lumea prin Quilling”, ”Origami – valențe terapeutice” și ”Decoupage – integrare și comunicare”, au condus la formarea de deprinderi necesare în realizarea unor produse creative și durabile elevilor cu cerințe educative speciale, prin care aceștia s-au simțit valorizați și utili.

În cazul tinerilor cu dizabilități, educaţia prin artă decorativă, a asigurat abordări terapeutice complexe şi a dus la creşterea nivelului stimei de sine, motivaţiei, autocontrolului, a gradului de implicare în activităţi, s- au creat punți de legătură socio-afectivă între elevi, elevi- profesori, școală – comunitate.

Toate activitățile din cadrul atelierelor de lucru s-au desfășurat intr-un climat relaxant, prietenos, elevii din grupul țintă participând cu foarte mare interes la aceste ateliere, au vorbit colegilor de clasă despre activitățile desfășurate în cadrul acestora și aproape de fiecare dată când era planificată următoarea întâlnire doreau să-și aducă și colegii cu ei. S-au realizat mărțișoare, cutii de bijuterii, tablouri, vaze, cu zâmbetul pe buze,cu curiozitate și dorința de a învăța tehnici noi de lucru, mereu cu bucuria reîntâlnirii într-un cadru relaxant, cadru care le- a oferit oportunitatea de a se simți liberi, valorizați, utili,importanți, cu un feedback care uneori îî copleșea.

Cu toate că au fost multe momente emoționante, în care uneori prietenia sau empatia pe care o manifestau unii față de ceilalți, pe noi, profesorii din echipa de proiect, ne făceau să rămânem fără cuvinte, cele mai emoționante au fost momentele în care după ore de muncă obțineau produsul finit și nu le venea să creadă că este rodul muncii lor ( Doamna, uitați, mi –a ieșit tabloul ca și cele pe care ni le-ati arătat pe internet) .

 DA, Arta decorativă, este un pas spre integrare!

                       Echipa de proiect

                      Prof. Moldovan Georgeta Mariana

                       Prof. Semerean Veronica Ancuța

                       Prof. Beltag Roxana

error: Content is protected !!