Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Bistriţa, o școală pentru fiecare: învățământ liceal, profesional și dual, stagii de pregătire practică în străinătate!

https://rasunetul.ro/liceul-tehnologic-grigore-moisil-bistrita-o-scoala-pentru-fiecare-invatamant-liceal-profesional-si

Sloganul Liceului Tehnologic Grigore Moisil Bistrița este Suntem o școală pentru fiecare!, ceea ce  înseamnă că se urmărește sprijinul acordat fiecărui elev pentru a-și atinge potențialul în funcție de interesele și aptitudinile lui. Piața muncii e într-o continuă dinamică, iar rolul școlii este de a se adapta tendințelor. Acest fapt se regăsește atât în oferta de școlarizare care include învățământ liceal, profesional și dual, cât și în implementarea proiectelor Erasmus+VET, care înseamnă desfășurarea stagiilor de pregătire practică în străinătate.

          În acest sens, proiectul 2020-1-RO01-KA102-078353 Become a skilled professional/ Să devii un profesionist calificat din cadrul Programului Erasmus+ – Acțiunea Cheie 1, Mobilități pentru învățare, derulat prin Agenția Națională pentru programe comunitare în Domeniul educației, a oferit șansa unui număr de 42 de elevi ai școlii noastre de a face stagii de practică în  Granada, Spania. Acesta s-a desfășurat pe o perioadă de doi ani (2020 – 2022), având drept grup țintă elevi de la profilele Mecanic auto (învățământ profesional),  Operatori pe mașini cu comandă numerică (învățământ profesional) și Tehnician la mașini cu comandă numerică (învățământ liceal), clasele a XI-a. Proiectul a avut în vedere dezvoltarea abilităților și deprinderilor practice ale elevilor participanți, precum și promovarea educației incluzive, inserția tinerilor pe piața muncii, o cunoaștere cât mai bună a unei limbi străine, dar și dezvoltarea spiritului antreprenorial și a stimei de sine.

            Un alt proiect important de practică, aflat în derulare, dar care a finalizat de curând mobilitățile în Portugalia și Turcia este proiectul 2021-1-RO01-KA122-VET-000016350 Powershift Gearbox MaintenanceÎntreținerea cutiei de viteze Powershift al cărui grup țintă a fost constituit din elevi de la profilul Mecanic auto, clasa a X-a, învățământ profesional. Proiectul a oferit deschidere elevilor noștri spre noile tehnologii care nu sunt disponibile în contextul local de practică și a pornit de la interesul acordat dezvoltării profesionale în ceea ce privește tehnologiile, urmărind dezvoltarea competențelor profesionale și de comunicare într-o limbă de circulație ale elevilor de la învățământul profesional și tehnic. La toate acestea se adaugă experiența culturală și de viață cu impact major pozitiv asupra acestor adolescenți. Excursiile, vizitele la obiective turistice și alternativele constructive de petrecere a timpului liber au făcut ca aceste mobilități să contribuie fundamental la profilul pe care îl dorim pentru absolventul LTGM: un tânăr educat, flexibil, adaptat social și pregătit profesional.

De asemenea, beneficiari sunt și profesorii, care au asimilat experiență pentru a răspunde cât mai eficient așteptările actualilor și viitorilor elevi. Ceea ce am înțeles cu toții din aceste experiențe este nevoia colaborării susținute între școală și agenții economici în efortul comun de a lucra cu profesioniști în devenire, dar și găsirea unor căi de a schimba mentalități, de a da învățământului profesional și dual importanța pe care o merită și care corespunde în mod real necesităților mediului economic. O meserie e o șansă pentru fiecare, iar calificarea este o deschidere spre un viitor mai bun.

LTGM răspunde și în anul școlar următor nevoilor mediului economic local și îi așteaptă pe cei care își doresc o meserie să vină cu încredere spre învățământul profesional și dual, care asigură burse condiționate doar de prezența la cursuri și practică, dar și un loc de muncă sigur, dacă absolventul își dorește acest lucru.

Urmează alte proiecte interesante, iar colaborarea cu agenții economici locali vizează în continuare pregătirea elevilor noștri și inserția pe piața muncii.

Director,

Prof. Sorina Cazac

error: Content is protected !!